Stort tack för ökat förtroende E.ON!

december 1, 2023

Stort tack för ökat förtroende E.ON! Under hösten inleder vi med affärsområdet Qlean Construction ett större projekt där vi via vårt ramavtal med Vattenfall Service ska agera totalentreprenör och renovera inte mindre än sju transformatorgropar. Ett projekt vi ser fram emot och som vi har lång erfarenhet av. Vi gör det rätt från början – Vi är Qleanest in the World!

Stort tack för förtroendet 

E.ON!

This is custom heading element

Vill du veta mer om vad vi hjälpt E.ON med och hur vi kan hjälpa dig? Då ska du kontakta Peter på +46(0)734-23 60 30, eller på peter.hammarstedt@qleanscandinavia.com så berättar han mer om våra tjänster, Qlean-metoden samt tillverkningen av våra portabla kassuner.

Vi hjälper med andra ord våra kunder samt hur vi på säkrast tänkbara sätt arbetar med rengöring och renovering av oljefångst- och transformatorgropar. Vårt team hjälper med andra ord våra kunder att besiktiga, täta, renovera, rengöra och säkerställa att de är driftsäkra och läcksäkra. Observera att bilden ovan är en exempelbild från vår egen bildbank.

Här kan du läsa mer om oljefångstgropar.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med transformatorgropar.

Vi har även hjälpt ett mycket stort antal företag de senaste 22 åren. Till exempel Kubikenborg Aluminium, en av landets största industrianläggningar, beläget strax utanför Sundsvall där dess 500 anställda producerar lite drygt hälften av all aluminium som tillverkas årligen i Sverige. Samt Glencore Nikkelverk, ett stort raffineringsverk i Kolsdalen utanför Kristiansand i Norge.

Läs mer om vår verksamhet i våra andra blogginlägg.

Följ oss gärna på våra sociala medier. Då får du en bra inblick i livet på Qlean Scandinavia. Du får även veta mer om vilka tjänster vi tillhandahåller.  FacebookLinkedInInstagram