Rent naturligt med Qlean Surface

”Efter 20 år i branschen gör vi det rätt från början”

Qlean Surface arbetar i huvudsak med underhållstvätt av tak, fasader och mark. Vi vänder oss till fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar och målerier.

Qlean-metoden – den ledande metoden inom underhållningsrengöring

Vår egen metod, Qlean-metoden är en nyckelfärdig helhetslösning som blivit den ledande metoden inom underhållstvätt. Metoden är mycket skonsam mot underlaget och kräver varken för- eller efterarbete.

Alger, fett, mögel, smuts och olja har ingen chans mot vårt kemikaliefria vatten

Vattentrycket baseras på underlaget och löser snabbt alger, mögel och smuts. Det biter även bra på fett och olja.

Qlean-metoden är effektiv, kemikaliefri och den miljövänligaste metoden på marknaden.

Nyfiken? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt på
+46(0)734-23 60 32, petra.hammarstedt@qleanscandinavia.com.

Qlean-metoden och dess fördelar

Qlean-metoden är en nyckelfärdig lösning. Ett totalkoncept som går från smutsig fasad eller tak, till ett skinande rent slutresultat. Den passar alla underlag, är mycket prisvärd och skapar förutsättningar för en effektiv underhållsrengöring. Metoden nyttjar kallvatten vilket ger stor energieffektivitet.

Snäll mot miljö, underlag och din plånbok

Qlean-metoden är inte bara skonsam mot miljön, underlaget och närmiljön, utan även för plånboken. Metoden är tack vare att den använder lite vatten användbar vid rengöring av väggar inomhus. Behovet av ommålningar reduceras även kraftigt då metoden försvårar påbyggnad av smuts.

Snabb torktid ger stora fördelar

Den korta tork- och arbetstiden gör att efterarbeten kan påbörjas inom max två dagar. Detta leder till minskade kostnader för byggställningar och skyliftar.

Vi städar och gör snyggt efter avslutat uppdrag

Vi lämnar närområdet i samma skick som innan vi kom. Vi tar hand om restprodukter och städar efter oss.

Nyfiken? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt på
+46(0)734-23 60 32, petra.hammarstedt@qleanscandinavia.com.

”Ett skonsamt och beprövat arbetssätt, med miljövänliga, effektiva och långsiktiga metoder för bästa tänkbara resultat”

Qlean Construction arbetar med kraftbolag och industri. En bransch som ställer enormt höga krav, där vi genom åren arbetat fram nya, effektiva miljövänliga metoder. För att i miljöförebyggande syfte lösa problem i ställverk och mottagningsstationer.

Expertis byggd på erfarenhet och innovation

Qlean Construction har renoverat mer än 2000 transformatorgropar. Både i Sverige och utomlands. Detta har gett oss en mycket hög kunskapsnivå och har gett oss ett stort antal nöjda kunder. Våra tjänster och produkter är miljövänliga, effektiva och långsiktiga.

 Vi ställer krav på våra underleverantörer

Vi samarbetar med flera duktiga underleverantörer. Dessa är experter inom sina områden och utför arbeten i hela kretsloppet. Vi både river gamla gropar samt bygger nya med godkänt släckskikt.

Med oss behöver du inte oroa dig för kompromisser

Varken vi eller våra kunder har råd med kompromisser. Det är då de obehagliga, svåra och kostsamma överraskningarna kan dyka upp. Dessa är ofta miljöfarliga och vi arbetar målmedvetet med väl fungerande totallösningar. Eller som vi själva konstaterar:

”Vi gör jobbet rätt från början. Utan kompromisser. Då slipper du obehagliga överraskningar”

Intressant? Hör av dig till Peter Hammarstedt
+46(0)734-23 60 30, peter.hammarstedt@qleanscandinavia.com

VÅRA OMRÅDEN

Rengöring och tätning av transformatorgropar

Vi rengör och tätar, samt hanterar allt från tömning av släcksten, betongarbeten och tätning till montering av marknadens bästa plåtraster enligt myndigheternas riktlinjer. Om du vill så tar vi hand om din gamla transformator åt dig.

Marknadens bästa plåtraster

Tillsammans med Meiser har vi vidareutvecklat ett plåtraster/släckskikt med brandsäkerhet och arbetsmiljö i fokus. Vi testar våra egengjorda plåtraster i skarpt läge, det vill säga i gropar med vatten i. Detta är mycket viktigt. Varje enskild planka är konstruerad för att passa exakt på sin plats och helt fritt från glipor och våra raster uppfyller SVK’s Tekniska Riktlinjer. Gällande bärigheten i plåtrastret så är det av yttersta vikt att även underkonstruktionen, i form av balkar och vinkeljärn, är rätt dimensionerade samt att vinkeljärn är monterade runt gropen. Detta har både en beräande funktion men säkerställer även att det är helt fritt från glipor.

Intressant? Hör av dig till Peter Hammarstedt
+46(0)734-23 60 30, peter.hammarstedt@qleanscandinavia.com

Behjälpliga redan i ritningsstadiet

Vi hjälper gärna till att utforma oljegroparna redan i ritningsstadiet för att få bästa och billigaste lösningen på ett godkänt släckskikt och en fungerande underkonstruktion. Som en del av vårt nyckelfärdiga koncept så kan vi även hjälpa till från ritningsbord till färdig grop med godkänt släckskikt om så önskas. Vi erbjuder även flertalet olika utföranden på jordningspunkt på plåtrastret; allt efter krav och önskemål från kund.

Pumpning av transformatorgropar

Vi är proffs på att hantera groparnas kontaminerade vatten. Det oljekontaminerade vattnet pumpas upp, oljan separeras bort och vattnet kan sedan släppas ut. Vår avancerade filterteknik tar bort emulsionen i vattenfasen och vattnet kan sedan släppas ut utan att deponi och sugbil behövs. Vi kan även ta fram underhållningsplaner samt protokoll för varje grop efter varje tömning och på plats genomför vi en kostnadsfri besiktning av gropen.

Sanering av trycksatt oljekabel

Trycksatta oljekablar kan om de grävs av leda till kostsamma marksaneringar. Vår metod, där vi tömmer och rengör kablarna samt trycker ut och sanerar oljan är effektiv. Kabeln ändförsluts för att kunna lämnas kvar i marken om så önskas. Vi sanerar även PCB-smittade kablar där vi säkerställer att kablarna inte längre riskerar läckage.

Portabel kassun – Tillfällig uppställningsplats

Vi erbjuder portabla kassuner som täcker behovet vid reparationer och renoveringar av befintliga transformatorer. Kassunerna som monteras direkt på marken har oljebeständig presenningsväv och alu-profiler där en transformator kan lanseras in och ut. Du kan hyra utrustningen eller köpa den av oss.

Vi utför även rengöring av vattenkraftdammar och transformatorer; och i vissa fall även släcksten.

Har du frågor?Hör av dig till Peter Hammarstedt
+46(0)734-23 60 30, peter.hammarstedt@qleanscandinavia.com

Vattenkraft

Qlean-metoden lönar sig i längden. Vi förlänger dammarnas hållbarhet och livslängd då mossa och alger effektivt tas bort från betongen. Detta minskar risken för sprickor och innebär reducerade kostnader för betonglagningar. Vi arbetar med repteknik och undviker då kostnader för kranbilar och ställningar vilket är bra för både miljö och plånbok. Vi kan även bistå med impregnering av betongen för ytterligare förlängning av hållbarheten.

Upptagning av släcksten

Vi ansvarar för att ta bort, sortera och skicka den oljekontaminerade stenen till deponi. Alla medarbetare och samarbetspartners har certifikat och tillstånd att arbeta på ställverksområden. Vi jobbar efter beprövade metoder med stort säkerhetsfokus, med grävsug eller gräver upp släckstenen med minigrävare för bortforsling.

Låter detta intressant? Hör av dig till Peter Hammarstedt
Tel. +46(0)734-23 60 30, eller mail peter.hammarstedt@qleanscandinavia.com

Qleanest process

Qlean-metoden är en välbeprövad nyckelfärdig helhetslösning

I mer än 20 år har vi jobbat hårt för att vara en avlastning för våra kunder och inte ett besvär. Vi erbjuder en nyckelfärdig helhetslösning där vi tar hand om alla moment. Från början till slut.

Vi hanterar allt från genomförandeplanering, avisering och kontakt med  inblandade parter (ibland på flera språk). Vet vi var vatten och el finns behöver vi ytterst sällan involvera beställaren, innan det är dags för slutbesiktning.

Qlean Scandinavia startades 2002, med fokus på miljövänlig rengöring av fasader och tak. Vårt ultrarena vatten och koncept gick från klarhet till klarhet. Via vårt samarbete med LiU blev vi 2009 tilldelade Svenska Kraftnäts miljöpris samt fick ta emot ett hedersomnämnande i Sabos tävling Professionell Renovering. Sedan dess har vi förbättrat vårt erbjudande och lanserat Qlean-metoden som den ser ur idag.

”Vårt arbetssätt bygger på rent vatten. Inget mer – inget mindre. Genom Qlean-metoden framställer vi extremt rent vatten som löser både fett och andra svårlösta ämnen”

Vill du veta mer? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt 
+46(0)734-23 60 32, petra.hammarstedt@qleanscandinavia.com.

”Vi är QLEANest in the World”

Vi arbetar uteslutande med kommunala och statliga bolag, stora privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och har ett tydligt fokus på funktion, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Förutom ramavtal med Vattenfall för saneringar av transformatorgropar under affärsområdet Qlean Construction har vi etablerat avtal och långsiktiga samarbeten med HSB Stockholm, Riksbyggen och Tyresöbostäder.

Vi har alltid arbetsledare på plats

Qlean Surface har alltid en arbetsledare på plats som ansvarar för säkerheten och kontakten med de som befinner sig i området. Ledaren är också behjälplig om någon  behöver hjälp, eller har några frågor om arbetet.

Vi gör det rätt från början

Vår 20-åriga erfarenhet, Qlean-metoden och vårt unika arbetssätt borgar för ett väl utfört arbete med nöjda kunder.

Marknadens mest miljövänliga metod

Qlean-metoden är den mest miljövänliga kemikaliefria metoden på marknaden. Tack vare vårt koncept och erfarenhet gör vi arbetet rätt från början och utför våra uppdrag med högsta kvalitet. Helt utan kompromisser. Som vi gjort i snart 20 år.

Rengöring på djupet för långvarig effekt

Det är stor skillnad på att ta bort mossa mot att rengöra ett tak. Vi tar inte bara bort mossan, Qlean-metoden ser även till att både rotsystem och alger dör, vilket också leder till minskad risk för frostsprängningar. Vi besiktar även tak och fasader, och dokumenterar/rapporterar trasiga tegelpannor, fasadskador och problem med hängrännor.

Vi fångar upp restprodukter och håller rent efter oss

När vi tvättar tak fäster vi jutesäckar på stuprören som fångar upp mossa och smuts som transporteras bort, istället för att hamna i avloppssystemet. Även parkerade bilar i närområdet täcks över med presenningar för att undvika nedsmutsning under arbetets gång.

Vill du veta mer? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt 
+46(0)734-23 60 32, petra.hammarstedt@qleanscandinavia.com.

Qleanest conscience

Miljön är grunden som hela Qlean Scandinavia vilar på. Vårt miljötänk har styrt hela vår produktutveckling sedan 2002. Miljölagarna blir fler och fel och brister måste upptäckas i tid för att undvika obehagliga och svårlösta överraskningar.

Ett samarbete med oss skapar en grundtrygghet med regelbundna kontroller och besiktningar. Vårt koncept är enkelt och effektivt, spar tid och pengar, så att kostnadskrävande miljöåtgärder kan undvikas.

”Vi löser miljöproblemen på ett miljövänligt sätt”

Vårt vatten är så miljövänligt som ett rengöringsmedel kan bli. Vi försöker dessutom alltid att arbeta med eldrivna högtryckar. Dessa är bra för miljön men också tacksamma då bullernivån är betydligt lägre än bensin -och dieseldrivna högtryckar. Alla skyliftar vi hyr drivs av miljöbränslet EcoPar.

Ekonomiskt, miljövänligt och med minskade underhållsarbeten

Vid underhållstvättar av tak och fasader leder arbetet till att eventuella takbyten samt ommålningar kan skjutas på framtiden. Något som såklart är fördelaktigt både för ekonomi och miljö.

Qleanest crew

Vår personal, arbetsmiljö och säkerhet tar vi på största allvar. Qlean Scandinavia är ett företag med högt säkerhetsmedvetande. Vi är måna om att personalen mår bra och arbetar säkert. Vi utbildar våra medarbetare kontinuerligt och ser till att förnyelser av utbildningar och certifikat sker i god tid innan eventuella licenser går ut.

Välutbildad personal som tar säkerheten på allvar

Alla medarbetare har både skyliftkort, fallsäkerhetsutbildningar, ESA19 Fackkunning och HLR-utbildningar Samt en mängd andra certifikat som krävs för att få arbeta inom kraftindustrin. Detta i kombination med projektspecifika arbetsmiljöplaner, noggranna riskanalyser, lång branscherfarenhet, dialog och nära samarbete med kunden, områdesansvariga samt hyresgäster leder till säkert utförda uppdrag.

Även boende i närområdet skyddas från risker

Det är inte bara vår egen säkerhet som står i fokus. Även boende samt de inom vårt arbetsområde ska skyddas från risker. Därför har vi alltid personal på plats. Till exempel vakter som är med när en lift ska flyttas, som ser säkrar allt material som lyfts och ser till att alla tillstånd är i sin ordning.

Via Infobric skapar vi personalliggare för alla projekt, helt utan kostnad för våra kunder. Oavsett om vi arbetar på tak eller från skylift används alltid fallskyddsutrustning.

The Qlean Way

"vi gör det rätt från början" med kvalitet och funktion

Varje projekt inleds med en noggrann besiktning. Arbetstid och metod varierar och gemensamt för våra uppdrag är att de genomförs med Qlean-metoden. Samt att vi gör det rätt från början.

Qlean-metoden – Effektiv rengöring helt utan kemikalier

Inga kemikalier eller efterbehandling behövs, och resultatet är omedelbart. För bästa resultat applicerar vi vårt vatten med en kombination av låg- och högtryck.

Inga tak eller fasader är för svåra

Vi arbetar med alla taktyper, och tar hänsyn till lutning och taksäkring. Våra fasaduppdrag och dess tidsåtgång beror på vilken typ av puts de består av. Samt om det behövs skylift eller andra maskiner. Vi rengör fasader av puts, tegel, trä, eller plåt och lämnar närområdet i samma skick som innan vi kom. Glöm hjulspår och skräp. Vi städar efter oss.

Teamwork med säkerhet och resultat i fokus

Vi arbetar alltid i team om minst två personer. Vid större projekt är vi ofta fem. Fyra tvättar och en ansvarar för kommunikation, förflyttningar av skyliftar och har koll på logistiken.

Noggranna uppföljningar för att bästa tänkbara slutresultat

Varje projekt följs upp för att säkerställa att allt går enligt plan. I våra projektpärmar finns info om arbetsmiljöplaner, riskanalyser, tidrapporter, ansvarsbeskrivningar, ritningar och projektdagböcker. Ordning och reda med andra ord. Precis som det ska vara.

Get qlean

Qleanest Blogg