Vi är proffs på besiktning av transformatorgropar

december 8, 2023

Besiktning av transformatorgropar är något som vi de senaste 22 åren har arbetat mycket med. Lägg där till en mängd uppdrag inom renovering, rengöring och tätning av dessa. Under åren har vi samlat på oss erfarenhet från över 2000 gropar i Sverige och utomlands. Vi kan transformatorgropar och hjälper dig att säkerställa att din grop är säkrad och i gott skick.

Vi är proffs på besiktning av 

transformatorgropar

This is custom heading element

Vi hjälper dig undvika allvarliga, kostsamma och tidskrävande läckage

Att transformatorgropen som sitter under själva transformatorn och skyddar marken runt omkring själva gropen är i gott skick är synnerligen viktigt, då konsekvenserna vid ett läckage kan bli både allvarliga, kostsamma och tidskrävande att hantera.

En grop i dåligt skick för med sig en mängd risker, och det är mycket viktigt att arbeta förebyggande med att säkerställa att oljefångstgropen är i gott skick. På så sätt minskas risken för olje-eller vätskeutsläpp. Detta då en otät transformatorgrop kan läcka olja och andra vätskor, vilket kan orsaka förorening av både mark och vatten, samt orsaka ett flertal andra miljömässiga konsekvenser. Där en eventuell sanering kan bli långdragen och synnerligen arbetskrävande och kostsam.

Vi är proffs på besiktning av transformatorgropar

Att säkerställa att transformatorgropar är tätade korrekt och är i gott skick är med andra ord av stor vikt. Vi är proffs på att besiktiga, renovera, täta och rengöra oljefångstgropar och har mer än 22 års erfarenhet av detta. Med dokumenterad framgång. Både i Sverige och utomlands. Anlitar du oss är du försäkrad om att din grop är i trygga händer. Vårt team gör det rätt från början. Vi är Qleanest in the world.

Vi besiktar, renoverar, tätar och rengör din transformatorgrop

Vill du veta mer? Då ska du kontakta Peter på +46(0)734-23 60 30, eller på peter.hammarstedt@qleanscandinavia.com så berättar han mer om tillverkningen av våra portabla kassuner. Vi hjälper med andra ord våra kunder samt hur vi arbetar med rengöring och renovering av oljefångst- och transformatorgropar. Vårt team hjälper med andra ord våra kunder att renovera, rengöra och säkerställa att de är driftsäkra och läcksäkra. Här kan du läsa mer om oljefångstgropar.

Läs mer om vår verksamhet i våra andra blogginlägg.

Följ oss gärna på våra sociala medier. Då får du en bra inblick i livet på Qlean Scandinavia. Du får även veta mer om vilka tjänster vi tillhandahåller.  FacebookLinkedInInstagram