Därför ska du låta oss ta hand om din transformatorgrop

april 25, 2023

Att ta rengöra och se till att en transformatorgrop är i gott skick är något som är mycket viktigt av flera skäl. Inte minst ur ett brandsäkerhetsperspektiv men även för att en läckande grop kan innebära astronomiska kostnader i sanering om transformatoroljan råkar läcka ut i mark eller vatten.

Därför ska du låta oss ta hand om din 

transformatorgrop

Därför ska du låta oss ta hand om din transformatorgrop

Vi har 22 års erfarenhet av transformatorgropar

Qlean Construction har 22 års erfarenhet av besiktning, rengöring och renovering av transformatorgropar. Vi rengör och lagar din transformatorgrop samt ser till att den är i gott skick och fungerar som den ska. Faktum är att vi genom åren renoverat över 2000 olika transformatorgropar. Både i Sverige och utomlands. Detta har gett oss en mycket hög kompetensnivå och ett stort antal nöjda kunder, som verkligen insett fördelarna med vårt koncept. Alla metoder och material är framtagna i samarbete med kunder och myndigheter för att säkerställa högsta tänkbara kvalitet.

Vi river och bygger nya transformatorgropar

Vi både river gamla gropar samt bygger nya med godkänt släckskikt. Vårt team har genom åren tagit fram ett synnerligen välfungerande och effektivt arbetssätt för bästa tänkbara resultat. Både för gropar, ställverk och mottagningsstationer. Ett sätt som är såväl långsiktigt, förebyggande, säkert, miljövänligt och dessutom skonsamt. Både för miljön och för din plånbok.

Med oss är din transformatorgrop i goda händer

Detta i kombination med vårt samarbete med Stephuit FH gör att vi med installation och noggrann måttanpassning av marknadens bästa multifunktionella plåtraster säkerställer en mycket hög brandsäkerhet och arbetsmiljö i transformatorgropen.

Med över 2000 gropar under bältet gör vi jobbet rätt från början

Med oss behöver du inte oroa dig för kompromisser. Vi jobbar målmedvetet, och gör det rätt från början. Med kvalitet och funktion. Så du slipper oroa dig för kostsamma, svåra och miljöfarliga överraskningar.

När vi tar hand om din grop står säkerheten i första rummet. Vår personal har alla certifikat och tillstånd som krävs för att få arbeta inne på området. Vi följer alla säkerhetsföreskrifter och har med vår erfarenhet ett väl fungerande och rutinerat sätt att arbeta. Vilket minimerar risken för eventuella skador och olyckor.

Vi tar hand om allt tvättvatten

Vi ser dessutom till att allt tvättvatten tas om hand om och samlas upp på ett miljövänligt sätt. För att minimera kostnaderna för deponi, separerar vi vatten och olja på plats.

Dokumentation och uppföljning av din transformatorgrop

Dessutom dokumenterar vi själva arbetet med din grop, där vi sammanställer materialet i pärmar och med hjälp av detta kan förebygga eventuella problem och planera upp kommande underhållsarbeten.

Vill du veta mer? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt
+46(0)734-23 60 32, petra.hammarstedt@qleanscandinavia.com

Följ oss gärna på våra sociala medier. FacebookLinkedInInstagram