Qlean Scandinavia AB är ett miljöteknikföretag i världsklass. Vi fokuserar på att lösa miljöproblem med en miljövänlig metod, samtidigt som vi sparar pengar åt våra kunder; både på kort och lång sikt. I ett nära samarbete med kunden skräddarsyr vi lösningar för allt ifrån enstaka objekt till besiktningar och åtgärdsplaner över en flerårig period.

Qlean Scandinavia AB är arbetar med kemikaliefri rengöring av fastigheter samt av gods innan ytbehandling inom industrier. Qlean-metoden är grunden i alla våra tre affärsområden, men inom Qlean Construction utför vi även reparationer av transformatorgropar, monterar plåtraster, sanerar trycksatt oljekabel etc. både i Sverige och Norge.

Qlean Scandinavia AB grundades 2002 (då Servicestaden Sverige AB) med en verksamhet inriktad på rengöring av fasader. Metoden var inledningsvis lite svår att få accepterad men tack vare att företaget blev uppmärksammat i Miljöinnovation 2004 (då under namnet GreenClean Technology) ökade acceptansen på marknaden. Efter det att företaget sedan erhöll Årets Företagare 2009, Svenska Kraftnäts Miljöpris 2009 samt SABO Hedersomnämnande 2009, var det få som ifrågasatte metoden vi utvecklat.

The-water-solution

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.   Sellihca

Qlean Surface

Qlean Surface

Qlean Surface är ett affärsområde som i huvudsak arbetar med fasadtvätt/underhållstvätt. Vi vänder oss till fastighetsbolag och målerier. Vår metod, Qlean-metoden, passar mycket bra på känsliga Q– och K-märkta byggnader.

Qlean Surface

Qlean Constructions

Qlean Constructions

Qlean Construction är ett affärsområde som arbetar med kraftbolag. Vi har tillsammans med våra kunder arbetat fram nya miljövänliga metoder för att i miljöförebyggande syfte lösa problem i transformatorgropar.

Qlean Constructions

Qlean Industy

Qlean Industy

Qlean Industry är ett affärsområde som vänder sig till tillverkande industri. Verksamheten består av att utveckla och installera industritvättar.
Tvättarna baseras på den egenutvecklade Qlean-metoden.

Qlean Industy