Hur kan Qlean-metoden ta bort mögel och kraftigt ingrodd smuts?

mars 23, 2023

Hur kan Qlean-metoden ta bort mögel? Ja det kan man undra. Men först ska vi berätta lite vad ultrarent vatten egentligen är. Ultrarent vatten, också känt som ultrapure water eller UPW, är vatten som är extremt rent och fri från partiklar, mikroorganismer och kemikalier. Vattnet, dess renhet och stabila kemiska sammansättning gör det lämpligt för många olika användningsområden. Inte minst inom underhållstvättning men också inom krets- och elektroniktillverkning samt inom laboratoriemiljöer.

Hur kan Qlean-metoden ta bort mögel och kraftigt ingrodd 

smuts?

Låt Qlean Scandinavia underhållstvätta din

Ta bort mögel genom att få cellerna att dricka ihjäl sig

Men hur fungerar det då? Jo, kortfattat kan man säga att vårt ultrarena vatten effektivt och snabbt kan ta bort mögel och alger genom att helt enkelt lura deras celler att tro att de är törstiga.

Så törstiga att cellerna de facto luras att dricka ihjäl sig. Just detta beror på ett fenomen som kallas osmos och innebär att vätskan inne i cellerna och vattnet som omgiver dem försöker utjämna de olika koncentrationerna av salter.

Detta gör de genom att låta vatten tränga in genom cellväggen. Men, trist nog för algerna och mossan, vars koncentration är noll i det omgivande ultrarena vattnet fortsätter cellen att ta in mer vatten. Tills den spricker… Den dricker alltså ihjäl sig. Med vatten. Rent vatten.

Men det ultrarena och saltfria vattnet har även en funktion till. De förhindrar de elektriskt polära vattenmolekylerna att binda till sig saltjoner. Det är därför det blir en så fin effekt när man applicerar ultrarent vatten på en smutsig fasad. Vattnets atomer letar upp de salter som är inbäddade i smutsen på din fasad och ser snabbt och effektivt till att ta bort dessa.

Vi kan ta bort mögel smuts och geggamoja helt utan kemikalier

”Smuts är en geggamoja av fett och salter. Om man kan gripa tag i salterna underminerar man fettet och då lossnar hela kakan”, säger Itai Panas, Professor vid Chalmers i en intervju i Dagens Industri där även Petra och Qlean Scandinavia berättade om fördelarna med just ultrarent vatten.

Vill du veta mer? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt
+46(0)734-23 60 32, petra.hammarstedt@qleanscandinavia.com

Följ oss gärna på våra sociala medier. FacebookLinkedInInstagram