Qlean Surface är ett affärsområde som i huvudsak arbetar med fasadtvätt/underhållstvätt. Vi vänder oss i huvudsak mot fastighetsbolag, fastighetsförvaltare samt målerier.

kommunhuset_kisa_detaljbild
100% rent vatten som rengör tak?

Vår metod, Qlean-metoden, fungerar lika bra på känsliga Q– och K-märkta byggnader som på vanliga putsfasader. Eftersom metoden är mycket skonsam mot underlaget krävs varken för eller efterarbete. Vi applicerar vårt vatten med lågtryck, alternativt högtryck beroende på hur känsligt underlaget är samt kundens önskemål. Vattnet löser både alger, mögel och smuts, men fungerar även lika bra på fett och olja. Qlean-metoden är inte bara den mest miljövänliga metoden på marknaden, då inga kemikalier används.

Qlean-metoden, från Qlean Scandinavia AB, har på kort tid blivit den ledande metoden inom underhållsrengöring på marknaden.

putsfasad_200
Provyta på putsfasad

Fördelarna är många:
•  miljömål uppnås tack vare minskad kemikalieanvändning vilket skapar förutsättningar att nå miljöindex
•  metoden, som fungerar på många olika ytor, är väldigt skonsam då lågt tryck används
•  behovet av ommålningar av ytor reduceras kraftigt då påbyggnad av smuts försvåras med metoden
•  totalekonomin förbättras då genomförande tiden är betydligt kortare samt att den kor-ta torktiden möjliggör att efterarbeten kan påbörjas snabbare t ex ommålning
•  metoden nyttjar kallvatten vilket ger energieffektivitet dvs ekonomi över tiden
• metoden passar allt från villor till höghus. Kort sagt Qlean Surface metoden är mycket prisvärd och skapar förutsättningar för en effektiv underhållsrengöring

Läs mer…

 

Tidigare projekt

kundcase Vasakronan

Vasakronan

Vasakronan behövde göra rengöra fasaden på ett av sina objekt i södra Stockholm.
“Vilken skillnad, det blev som en ny fasad!” var beställarens reaktion vid besiktning.

Se bilder här

Kundcase Tyresöbostäder

Tyresö Bostäder

Beställaren var till en början mycket skeptisk till Qlean Surface.
Efter att ha provat på Qlean Surface har man nu beställt flera tillkommande jobb på tak, fasad och mark.

Se bilder här