qlean scandinavia har två affärsområden qlean construction och qlean surface
qlean scandinavia har två affärsområden qlean construction och qlean surface
qlean scandinavia har två affärsområden qlean construction och qlean surface

Rent naturligt med Qlean Surface

”Efter 20 år i branschen gör vi det rätt från början”

Qlean Surface arbetar i huvudsak med underhållstvätt av tak, fasader och mark. Vi vänder oss i huvudsak mot fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar samt målerier.

Qlean-metoden – den ledande metoden inom underhållningsrengöring

Vår egen metod, Qlean-metoden är en nyckelfärdig helhetslösning som på kort tid blivit den ledande metoden inom underhållstvätt. Metoden är mycket skonsam mot underlaget och kräver varken för- eller efterarbete.

Alger, fett, mögel, smuts och olja har ingen chans mot vårt kemikaliefria vatten

Vårt vatten appliceras med tryck baserat på underlagets känslighet och löser snabbt både alger, mögel och smuts. Det biter dessutom bra på fett och olja.

Det är med andra ord ingen slump att Qlean-metoden är så effektiv. Den är dessutom den mest miljövänliga metoden på marknaden då inga kemikalier används.

Nyfiken? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt på Tel. +46(0)734-23 60 32

Qlean-metoden och dess fördelar

Qlean-metoden är en nyckelfärdig lösning. Ett totalkoncept som går från smutsig fasad eller tak, till ett skinande rent slutresultat. Den passar alla typer av underlag, är mycket prisvärd och skapar förutsättningar för en effektiv underhållsrengöring. Metoden nyttjar kallvatten vilket ger stor energieffektivitet.

Snäll mot miljö, underlag och din plånbok

Qlean-metoden är inte bara skonsam mot miljön, underlaget och närmiljön, utan även för plånboken. Metoden är även mycket användbar vid rengöring av väggar inomhus då den vattenmängd som används är mycket liten. Behovet av ommålningar reduceras även kraftigt då metoden försvårar påbyggnad av smuts.

Snabb torktid ger stora fördelar

Totalekonomin förbättras då både tork- och arbetstiden är kort. Detta gör att efterarbeten som till exempel ommålning kan påbörjas inom max två dagar. Då metoden är snabbapplicerad leder den även till minskade kostnader för byggställningar och skyliftar.

Vi städar och gör snyggt efter avslutat uppdrag

När vi varit ute och hos kund ser vi även till att lämna närområdet i samma skick som innan vi kom. Glöm hjulspår, smuts och skräp. Vi tar hand om restprodukter och städar efter oss.

Nyfiken? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt på Tel. +46(0)734-23 60 32

qlean scandinavia har två affärsområden qlean construction och qlean surface

”Ett skonsamt och beprövat arbetssätt, med miljövänliga, effektiva och långsiktiga metoder för bästa tänkbara resultat”

Qlean Construction är ett affärsområde som i huvudsak arbetar med kraftbolag och industri. En bransch som ställer enormt höga krav, där vi genom åren arbetat fram nya, synnerligen effektiva miljövänliga metoder. För att i miljöförebyggande syfte lösa problem i ställverk och mottagningsstationer.

Expertis byggd på erfarenhet och innovation

Qlean Construction har renoverat mer än 2000 transformatorgropar. Både i Sverige och utomlands. Detta har gett oss en mycket hög kunskapsnivå och har resulterat i ett stort antal nöjda kunder. Våra tjänster och produkter är miljövänliga, effektiva och långsiktiga.

Vi ställer krav på våra underleverantörer

För bästa resultat har vi samlat en grupp mycket duktiga underleverantörer. Även dessa är experter inom sina områden och utför arbeten i hela kretsloppet. Vi erbjuder både rivning av gamla gropar samt bygger nya färdiga gropar med godkänt släckskikt.

Med oss behöver du inte oroa dig för kompromisser

I vår bransch har varken vi eller våra kunder råd med kompromisser. Det är då de obehagliga överraskningarna kan dyka upp. Dessa är ofta kostsamma, miljöfarliga och svåra att hantera. Därför arbetar vi målmedvetet med väl fungerande totallösningar, utförda av medarbetare och underleverantörer med rätt kompetens. Eller som vi själva konstaterar:

”Vi gör jobbet rätt från början. Utan kompromisser. Då slipper du obehagliga överraskningar.”

VÅRA OMRÅDEN

Rengöring och tätning av transformatorgropar
Vi tar hand om hela arbetet kring transformatorgropen och har mer än 2000 gropar på vårt CV. Vi inte bara rengör och tätar den, vi hanterar allt från tömning av släcksten, betongarbeten, tätning genom ytbehandling samt montering av marknadens bästa plåtraster enligt myndigheternas riktlinjer. Om du vill så tar vi hand om din gamla transformator åt dig.
Låter detta intressant? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt på Tel. +46(0)734-23 60 32

Rengöring av transformatorer

Har din transformator läckt olja under lång tid och behöver en sanering eller underhållstvätt kan vi hjälpa dig med detta. Qlean-metoden har prisats med Svenska Kraftnäts Miljöpris och vi rengör din transformator med både hög- och lågtryck för bästa tänkbara resultat. Helt utan kemikalier. Låter detta intressant? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt på Tel. +46(0)734-23 60 32

Marknadens bästa plåtraster

Tillsammans med tillverkaren Meiser har vi vidareutvecklat Stephuit FH. Ett multifunktionellt plåtraster/släckskikt med brandsäkerhet och arbetsmiljö i fokus. Vi är de enda som testat våra egenjordade plåtraster i skarpt läge, det vill säga i gropar med vatten i. Detta är unikt och mycket viktigt då den brinnande oljan beter sig väldigt annorlunda när den kommer i kontakt med vatten. Varje enskild planka är konstruerad för att passa exakt på sin plats och helt fritt från glipor. Dessutom uppfyller våra monterade raster SVK’s Tekniska Riktlinjer. Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig? Hör av dig till vår VD Petra Hammarstedt på Tel. +46(0)734-23 60 32

Vattenkraft

Qlean Construction utför rengöring av betongytor där Qlean-metoden är en investering som lönar sig i längden. En rengöring av ett vattenkraftverk förlänger dammarnas hållbarhet och livslängd då mossa och alger effektivt tas bort från betongen. Detta minskar risken för sprickor vid frostsprängningar och innebär dessutom reducerade kostnader för betonglagningar. Då vi arbetar med repteknik undviker vi kostnader för kranbilar och ställningar vilket är bra för både miljö och plånbok. Vi kan även bistå med impregnering av betongen för ytterligare förlängning av hållbarheten. Låter detta intressant? Hör av dig till Peter Hammarstedt på Tel. +46(0)734-23 60 30

Sanering av trycksatt oljekabel

Trycksatta oljekablar är ofta ett dolt problem och om de grävs av kan de leda till kostsamma marksaneringar. Vi på Qlean Construction har en välbeprövad och mycket kostnadseffektiv metod där vi kan tömma och rengöra dessa kablar. Oljan i kabeln trycks ut och saneras med Qlean-metoden Kabeln ändförsluts för att kunna lämnas kvar i marken om så önskas. Vi utför även sanering av PCB-smittade kablar där vi efter samråd med miljökontoret säkerställer att kablarna inte längre riskerar läckage. Låter detta intressant? Hör av dig till Peter Hammarstedt på Tel. +46(0)734-23 60 30

Portabel kassun – Tillfällig uppställningsplats

Vi erbjuder portabla kassuner som är enkla att montera och som täcker behovet vid reparationer och renoveringar av befintliga transformatorer. Alla kassuner har oljebeständig presenningsväv och har aluminiumprofiler där sidorna kan fällas ner och en transformator kan lanseras in och ut. Kassunen monteras direkt på marken och du slipper all form av markarbeten. Du kan hyra utrustningen eller köpa den av oss. Låter detta intressant? Hör av dig till Peter Hammarstedt på Tel. +46(0)734-23 60 30

Upptagning av släcksten

Även här har vi ett välfungerande koncept där vi ansvarar för att ta bort, sortera upp och skicka den oljekontaminerade stenen till deponi. Alla våra medarbetare och samarbetspartners (ska kolla med Recover om vi ska skriva deras namn och ha det som en direktlänk till deras hemsida) har certifikat och tillstånd att arbeta på ställverksområden. Vi jobbar antingen med en grävsug via vår samarbetspartner, eller gräver upp släckstenen med en minigrävare för bortforsling. Vi är experter på att göra tunga arbeten så lätta som möjligt och jobbar efter beprövade metoder med stort säkerhetsfokus. Låter detta intressant? Hör av dig till Peter Hammarstedt på Tel. +46(0)734-23 60 30

Pumpning av transformatorgropar

Vi är proffs på att hantera groparnas kontaminerade vatten. Det oljekontaminerade vattnet pumpas upp, oljan separeras bort och vattnet kan sedan släppas ut. Vår avancerade filterteknik som effektivt tar bort emulsionen i vattenfasen. Vattnet kan sedan tack vare Qlean-metoden släppas ut utan att deponi och sugbil behövs vilket är bra för miljö och plånbok. Vi hjälper även kunden med att ta fram underhållningsplaner samt protokoll för varje grop efter varje tömning och när vi ändå är på plats genomför vi en kostnadsfri besiktning av gropen vilket ger en insikt om dess skick. Låter detta intressant? HHör av dig till Peter Hammarstedt på Tel. +46(0)734-23 60 30

Qleanest process

Vår historik

Qlean-metoden är en välbeprövad nyckelfärdig helhetslösning

I mer än 20 år har vi jobbat hårt för att vara en avlastning för våra kunder och inte ett besvär. Vi erbjuder en nyckelfärdig helhetslösning där vi tar hand om alla moment. Från början till slut.

Vi hanterar allt från genomförandeplanering, avisering och kontakt med alla inblandade parter (även till hyresgäster där vi även kan informera på flera språk). Vet vi bara var vatten och el finns behöver vi ytterst sällan involvera beställaren i onödan, innan det är dags för slutbesiktning.

Qlean Scandinavia startades 2002 och hade redan från början fokus på miljövänlig rengöring av fasader och tak. Vårt ultrarena vatten och koncept gick från klarhet till klarhet. Via vårt samarbete med LiU blev vi 2009 tilldelade Svenska Kraftnäts miljöpris samt fick ta emot ett hedersomnämnande i Sabos tävling Professionell Renovering. Sedan dess har vi förbättrat vårt erbjudande och lanserat Qlean-metoden som den set ur idag.

”Vårt arbetssätt bygger på rent vatten. Inget mer – inget mindre. Genom Qlean-metoden framställer vi extremt rent vatten som löser både fett och andra svårlösta ämnen”

Vi arbetar uteslutande med kommunala och statliga bolag, stora privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och har ett tydligt fokus på funktion, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

”Vi är QLEANest in the World”

Förutom ramavtal med Vattenfall gällande saneringar av transformatorgropar under affärsområdet Qlean Construction har vi även etablerat ramavtal och långsiktiga samarbeteten med bla HSB Stockholm, Riksbyggen och Tyresöbostäder.

Vi har alltid arbetsledare på plats

Qlean Surface har alltid en arbetsledare på plats som ansvarar för säkerheten och kontakten med de som bor och befinner sig i området. Arbetsledaren är också behjälplig om någon mot all förmodan behöver hjälp med att tömma sin uteplats eller har några frågor om arbetet.

Vi gör det rätt från början

Vår 20-åriga erfarenhet, förfinandet av Qlean-metoden och vårt unika arbetssätt borgar för ett väl utfört arbete med ett stort antal utförda uppdrag och nöjda kunder. Det är med andra ord ingen slump att Qlean-metoden är så effektiv.

Marknadens mest miljövänliga metod

Den är dessutom den mest miljövänliga metoden på marknaden då inga kemikalier används. Tack vare vårt koncept och erfarenhet vet vi hur saker och ting ska gå till. Vi gör det rätt från början och utför våra uppdrag med högsta kvalitet. Helt utan kompromisser. Som vi gjort i snart 20 år.

Rengöring på djupet för långvarig effekt

Det är stor skillnad på att ta bort mossa mot att rengöra ett tak. Vi tar inte bara bort mossan, Qlean-metoden ser även till att både rotsystem och alger dör, vilket också leder till minskad risk för frostsprängningar. Vi besiktar även tak och fasader, och dokumenterar/rapporterar trasiga tegelpannor, fasadskador och problem med hängrännor.

Vi fångar upp restprodukter och håller rent efter oss

När vi tvättar tak fäster vi även jutesäckar längst ner på stuprören så att mossa och smuts fångas upp och transporteras bort istället för att hamna i avloppssystemet. Även bilar som är parkerade i närområdet täcks över med presenningar för att undvika nedsmutsning under arbetets gång.

Qleanest conscience

Miljön är grunden som hela Qlean Scandinavia vilar på. Vårt miljötänk har styrt hela vår produktutveckling sedan starten 2002. Miljölagarna som ovillkorligen måste följas blir allt fler och fel och brister måste upptäckas i tid för att undvika obehagliga och svårlösta överraskningar.

Ett samarbete med oss skapar en grundlig trygghet med regelbundna kontroller och besiktningar. Vårt koncept är enkelt och effektivt samt sparar både tid och pengar, så att tvingande och kostnadskrävande miljöåtgärder kan undvikas.

”Vi löser miljöproblemen på ett miljövänligt sätt”

Vårt vatten är i sig så miljövänligt som ett rengöringsmedel kan bli. VI försöker dessutom alltid att arbeta med eldrivna högtryckar. Dessa är bra för miljön men också tacksamma då bullernivån är betydligt lägre än bensin- och dieseldrivna högtryckar. Alla skyliftar vi hyr drivs av miljöbränslet EcoPar.

Ekonomiskt, miljövänligt och med minskade underhållsarbeten

När det gäller till exempel underhållstvättar av tak och fasader leder det utförda arbetet till att eventuella takbyten samt ommålningar av fastigheter kan skjutas på framtiden. Något som såklart är fördelaktigt både ekonomiskt samt miljövänligt.

Qleanest crew

The Qlean Way

"vi gör det rätt från början" med kvalitet och funktion

Varje projekt är unikt och inleds med en noggrann besiktning. Arbetstid och metod varierar och det som är gemensamt för alla våra uppdrag är att de genomförs med Qlean-metoden. Samt att vi med vår långa erfarenhet gör det rätt från början.

Qlean-metoden – Effektiv rengöring helt utan kemikalier

Det vill säga att inga kemikalier eller efterbehandling behövs, och att resultatet är omedelbart. Vi använder heller inga kemikalier när vattnet filtreras då själva filtreringen sker mekaniskt utan kemikalieutsläpp.

För maximal kvalitet på vårt vatten samt på resultatet filtreras det på plats ute hos kund. Detta då effekten av så extremt rent vatten avtar drastiskt över tid. För bästa tänkbara resultat under våra arbeten applicerar vi vårt vatten med en kombination av låg- och högtryck.

Inga tak eller fasader är för svåra

Parametrar som gör varje jobb unikt är till exempel vilken typ av tak eller fasad som ska rengöras. När det gäller tak så arbetar vi med alla taktyper, och tar hänsyn till lutning och vilken typ av taksäkring som finns. Våra fasaduppdrag och dess tidsåtgång beror på vilken typ av puts de består av. Men också tillgång samt om det behövs skylift eller andra maskiner. Vi rengör fasader som består av puts, tegel, trä, eller plåt och som vanlig ser vi till att lämna närområdet i samma skick som innan vi kom. Glöm hjulspår, smuts och skräp. Vi tar hand om restprodukter och städar efter oss.

Teamwork med säkerhet och resultat i fokus

Vi arbetar alltid i team om minst två personer. Vid större projekt är vi vanligtvis fem medarbetare. Fyra tvättar och en ansvarar för kommunikation samt övervakar förflyttningar av skyliftar, kontrollerar vattenproduktionen i våra reningsanläggningar och har koll på logistiken.

Noggranna uppföljningar för att bästa tänkbara slutresultat

Varje projekt följs upp veckovis på gemensamma projektmöten för att säkerställa att allt går enligt plan. I våra projektpärmar som under projekten uppdateras dagligen finns information om arbetsmiljöplaner, riskanalyser, tidrapporter, överlåtelseblanketter, ansvarsbeskrivningar, listor, ritningar och projektdagböcker. Ordning och reda med andra ord. Precis som det ska vara.

Northern pearleye arapaima flier dace Black angelfish Peter’s elephantnose fish. Remora pumpkinseed tilapia North American darter kanyu amur pike garpike Quillfish. Torpedo Death Valley pupfish, slimehead whitefish Sacramento blackfish rough pomfret: dorab electric ray, seamoth mora southern flounder?

Powen emperor angelfish graveldiver, swallower bobtail snipe eel bocaccio footballfish snipe eel demoiselle sabertooth. Lake whitefish bream tailor; scorpionfish sardine humuhumunukunukuapua’a; clown loach; danio Black triggerfish Bitterling catla snailfish.

Qleanest clients

[Rubrik]

[Rubrik]

[Rubrik]

Qleanest partners

Cobbler, ronquil armoured catfish climbing catfish, rough pomfret? Chimaera blue whiting sea chub South American darter sawtooth eel northern clingfish dorado northern pearleye sandperch.

Get qlean