Vi har blivit mycket uppmärksammade i media. Här presenterar vi ett urval av tidningsartiklar.

Liu-nytt, Nyheter från Linköpings Universitet.

Rubrik: RENT vatten i stället för lösningsmedel

Läsa artikeln

Ny Teknik

Rubrik: Hon tvättar bort olja med ljummet vatten!

Läsa artikeln