Qlean Industry är ett affärsområde som i huvudsak vänder sig mot tillverkningsindustrin. Verksamheten består av att utveckla och installera industritvättar.

Tvättarna baseras på den egenutvecklade Qlean-metoden.

KUNDCASE:
Qlean Scandinavia har utvecklat och installerat en industritvätt till Flextronics kretskortstillverkning i Karlskrona. Hittills har de tvättat 700 000 kretskort med Qlean-metoden.

Fördelarna som har konstaterats kan kategoriseras med bättre produktkvalitet, produktionsekonomi och miljöprestanda.

Högre kvalitet
– Färre kemikalier fastnar på komponenter och kretskort
– Texten bibehålls på komponenterna
– Kassationen av kretskort har minskat med c:a 90%

Bättre ekonomi
– Kortare ledtid
– Lägre kostnader för kemikalier och transporter
– Lägre energikostnader
– Bättre arbetsmiljö
– Mindre kassation och nöjdare kunder

Ökad miljöprestanda
– Mindre kemikalieanvändning
– Minskad mängd farligt avfall
– Minskad energianvändning
– Minskade utsläpp
– Minskade transporter av kemikalier och avfall

“Projektet är redan en framgång – det är en metod som vi använder i skarpt läge i dagens produktion”

Torleif

Torleif Hultin
Teknisk projektledare på Flextronics
2009-05-28

Tidningen Ny teknik skrev en artikel den 8 december 2010 om Flextronics nya tvättmetod. Artikeln kan läsas här