Qlean Surface fungerar lika bra på känsliga Q- och K-märkta byggnader som på nybyggda fastigheter. Eftersom metoden är mycket skonsam mot underlaget krävs varken för- eller efterarbete. Vi applicerar vårt vatten genom monterade rörsystem med endast 3 bars tryck, alternativt borstar fasaderna. En kombination av Qlean och högtryck är även möjligt i de fall som kunden önskar detta. Metoden är även mycket användbar vid rengöring av väggar inomhus då den vattenmängd som används är mycket liten.

Putsade fasader

Fördelarna med Qlean-metoden på putsfasad är bla att ytan inte skjuts sönder och att fuktinträngningar i fasaden undviks.
dysor_200
Applicering med lågt tryck (3 bar) via ett rörsystem med dysor.

roterande_200
Applicering med roterande borstar hos Stångåstaden i -Linköping.

borstar_200
Manuella borstar vid tvätt av privat fastighet

Träfasader

Fördelarna på träfasader är att man inte riskerar fuktinträngning eller att fasadpanelen flisas sönder.
trafasad_200

Plåtfasader

Högtryckstvätt av plåtfasader blir mycket högljudd och därför störande för boende eller arbetande i fastigheten. Då Qlean-metoden innebär lågtryck blir ljudnivån i området mycket behagligare. Dessutom riskerar man inte att färg skjuts bort från målad plåtyta.
platfasad_200

Tegelfasader

Många tegelfasader blir även rena enbart med lågtryck. Detta innebär att metoden är skonsam mot bla fogarna.
tegelfasad_200

Stenfasader, K- och Q-märkt

Visst har vi många gånger förundrats över historiska fantastiska byggnader och dess arkitektur. Lika ofta reagerar man över hur dagens föroreningar smutsar ner dess vackra yttre.

Att tvätta och rengöra K- och Q-märkta byggnader är en procedur som kräver stor försiktighet och noggrannhet. Vi är mycket stolta inom Qlean Scandinavia AB över att kunna uppvisa en mängd goda exempel där vår miljövänliga och skonsamma Qlean-metod testats. Nedan ser vi bla. resultat från jobb utförda åt Riksantikvarieämbetet (Mårten Skinnares Hus i Vadstena) samt internationellt Q-märkta byggnader, i detta fall Nationalmuseét i Budapest, Ungern.

vadstena_500

Mårten Skinnares Hus i Vadstena.

budapest_500

Nationalmuseét i Budapest, Ungern.

Minnesstenar, milstenar och runstenar

Qlean Surface har utvecklat en mycket skonsam och effektiv metod för att rengöra historiska minnesstenar.

Sverkerstenen-efter-rengöring Sverkerstenen-före-rengöring

Sverkerstenen före och efter rengöring