Tullinge

Ännu en fasadbeställning från en brf inom HSB Södertörn

Västerhaninge

Även Jesu Kristi Kyrka av SDH ger oss förtroendet att rengöra olika objekt

Tullinge/Huddinge

Mark, fasad och tak rengörs i flera omgångar åt HSB Södertörn

Orter med fängelser

Specialfastigheter beställer flera jobb på olika orter

Tyresö

Efter ett lyckat ingångsjobb rengörs nu ett flertal objekt åt Tyresö Bostäder AB