Qlean Surface är ett affärsområde som i huvudsak arbetar med fasadtvätt/underhållstvätt. Vi vänder oss i huvudsak mot fastighetsbolag, fastighetsförvaltare samt målerier.

kommunhuset_kisa_detaljbild
100% rent vatten som rengör tak?

Vår metod, Qlean-metoden, fungerar lika bra på känsliga Q– och K-märkta byggnader som på vanliga putsfasader. Eftersom metoden är mycket skonsam mot underlaget krävs varken för eller efterarbete. Vi applicerar vårt vatten med lågtryck, alternativt högtryck beroende på hur känsligt underlaget är samt kundens önskemål. Vattnet löser både alger, mögel och smuts, men fungerar även lika bra på fett och olja. Qlean-metoden är inte bara den mest miljövänliga metoden på marknaden, då inga kemikalier används.

Qlean-metoden, från Qlean Scandinavia AB, har på kort tid blivit den ledande metoden inom underhållsrengöring på marknaden.

putsfasad_200
Provyta på putsfasad

Fördelarna är många:
•  miljömål uppnås tack vare minskad kemikalieanvändning vilket skapar förutsättningar att nå miljöindex
•  metoden, som fungerar på många olika ytor, är väldigt skonsam då lågt tryck används
•  behovet av ommålningar av ytor reduceras kraftigt då påbyggnad av smuts försvåras med metoden
•  totalekonomin förbättras då genomförande tiden är betydligt kortare samt att den kor-ta torktiden möjliggör att efterarbeten kan påbörjas snabbare t ex ommålning
•  metoden nyttjar kallvatten vilket ger energieffektivitet dvs ekonomi över tiden
• metoden passar allt från villor till höghus. Kort sagt Qlean Surface metoden är mycket prisvärd och skapar förutsättningar för en effektiv underhållsrengöring

De miljömässiga skälen är även att aggregaten och applikationsmetoderna är batteri eller eldrivna, vilket minskar energiförbrukningen.
Då fasadtvättarna till största delen utförs med lågtryck, dvs ≤ 3 bar, behövs inga högljudda och dieselslukande aggregat. Detta leder dessutom till att varken boende eller arbetande störs under pågående arbete, vilket gör att metoden tillämpar sig bra både i bostadsområden, på skolor och industrier.

Att metoden innebär rengöring med lågtryck betyder även att risken för fuktinträngningar samt sönderflisade träfasader minimeras.
Vid rengöring med Qlean Surface har ytan dessutom en mycket kort torktid så en eventuell ommålning kan ske inom maximalt två dagar. Detta leder till minskade hyror för byggställningar i de fall kunden behöver dessa.

Qlean-metoden är inte bara skonsam mot miljön, underlaget och närmiljön, utan även för plånboken. Metoden är även mycket användbar vid rengöring av väggar inomhus då den vattenmängd som används är mycket liten.

Förutom på fasader är metoden särskild tillämpningsbar på båtar, då avsaknaden av kemikalier vid rengöringen gör att båtarna kan ligga kvar i vattnet då de rengörs. Ett exempel på genomförd skrovrengöring är briggen Tre Kronor som ligger i Skeppsholmen, Stockholm.
Till höger, i menyn, så presenterar vi lite mer ingående våra tjänster.

Har ni andra rengöringsbehov eller frågor så är ni välkomna att kontakta oss!

Qlean-metoden tilldelades SABO:s hedersomnämnande i tävlingen Professionell rengöring 2009.

diplom2
Juryns motivering:
“En teknik med ultrarent vatten för rengöring som har utvecklats för storskalig användning på byggnader. Produkten är miljövänlig genom minimering av kemikalier vid rengöring av väggytor. Enkel att använda och skonsam för det material som rengörs. Låg ljudnivå vid användning minskar störningen för både användare och omgivning. Produkten och tekniken vidareutvecklas under vetenskapliga former.”
Jan Borgbrant / juryns ordförande www.sabo.se