Vi har för fjärde året i rad utsetts till Gasellföretag, vilket vi givetvis är mycket stolta över. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag klarar kraven för att utses till Gasellföretag, och att få denna utmärkelse fyra år i rad är nästintill unikt. Då vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder hoppas vi att detta kan ses som en objektiv bedömning av vår stadiga tillväxt på den svenska marknaden
 
Kriterier för att bli ett Gasellföretag:
•     Har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
•     Har en omsättning som överstiger 10 Mkr
•     Har minst tio anställda.
•     Har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
•     Har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
•     Har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
•     Har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
•     Har sunda finanser.

Gå till nyhetslistan