Vi har under 2015 fått förlängt på tre av våra befintliga ramavtal med kunder. Detta känner vi är ett mycket bra betyg på att vi kan leva upp till förväntningarna hos våra kunder, och vi kommer att fortsätta att arbeta för långsiktiga samarbeten och säkra leveranser över tid.

Gå till nyhetslistan