EBR-Metod-maskindagar-2018-banner-utstallare

Den 22-25 maj går EBR-dagarna av stapeln i Falun. Givetvis är vi på plats så att ni kan träffa oss personligen och få se flera av våra produkter och tjänster i montern.

Funktion i fokus
Vi har i över 15 år arbetat med att rengöra och täta transformatorgropar. I nära samarbete med kunder, myndigheter och leverantörer har vi utvecklat detta till att erbjuda en enda sak… Funktionen av en tät och brandsäkrad grop med bästa tänkbara arbetsmiljö.

För att uppnå bästa tänkbara funktion av investeringen så krävs det noggranna uppmätningar av befintliga gropar samt hållfasthetsberäkningar av de upplag och monteringsmaterial som behövs. Det är viktigt att tänka på att den bärighet och brandsäkerhet som krävs enligt riktlinjer och upphandlingar inte bara kräver professionell hållfasthetsberäkning på upplag och monteringsmaterial, utan även att det monterade rastret är helt fritt från glipor som medför ökad syrehalt i gropen. Vi jordar även plåtrastret enligt önskemål, och då vi gör detta i samband med montering av själva rastret så blir detta en mycket kostnadseffektiv lösning.

Genom att Qlean Scandinavias utbildade personal monterar detta på plats så garanteras en bärighet och brandsäkerhet enligt enligt SVK’s Tekniska Riktlinjer TR09-15 Utgåva Nr. 7.

Vi är den enda leverantören av plåtraster som utfört tester enligt SP Arbetsrapport 2013:09.
Detta innebär att vi testat funktionen av plåtrastret i ett verkligt scenario, det vill säga med en vattenfas i gropen. En oljegrop står väldigt sällan helt tom, skulle den vara det finns det troligtvis ett läckage i gropen. Vi har dessutom en låsning mellan varje enskilt raster, vilket är ännu viktigare just när det finns vatten som snabbt förångas nere i gropen vid en eventuell brand.

Ser fram emot att träffa er i Falun!

Gå till nyhetslistan