Qlean Scandinavia AB är ett svensk aktiebolag med säte i Linköping. Nedan finner du våra styrelsemedlemmar .

Erik Träff

Ordförande

Om Erik Träff, f 1947

Ledamot och ordförande i Qlean Scandinavias styrelse sedan 2006.
Egen företagare sedan 2003. Styrelseordförande i NordArom AB. Styrelseledamot ibland annat Linköpings universitet Holding AB, Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum samt Koop M.
Tidigare i PKbanken, Sparbankernas Bank, Sparbanken Sverige samt Föreningssparbanken (bl a vVD chef Utland, chef London Branch samt chef Linköping). Dessförinnan på EKN-Exportkreditnämnden samt Utrikes- och Handelsdepartementen.

Petra Hammarstedt

VD
Tel. +46(0)13-13 00 41
Tel. +46(0)734-23 60 32

Om Petra Hammarstedt, f 1977

Ledamot i Qlean Scandinavia AB sedan 2002.
Ledamot i Fredriksbergs Utvecklingsaktiebolag sedan 2013.
Ledamot i Fredriksbergs IP ekonomiska förening sedan 2013.
Ägare av Qlean Scandinavia AB samt är VD i bolaget.

Ditlef Furst

Ledamot

Om Ditlef Furst, f 1942

Ledamot i Qlean Scandinavia AB sedan 2010.
Styrelseordförande i Cold Cut Systems AB  sedan 2010. Tidigare i BT Industries AB’s koncernledning (1982-2003) som divisionschef BT Lifters,  vVD  BT Industries AB, VD BT Products AB, marknadsdirektör BT Industries AB och VD BT International AB.
1979-1982 Marknadsdirektör och vVD i Fogelforshus AB, 1965-1979 i IBM Svenska AB och IBM Europe.

Camilla Lejon

Ledamot

Om Camilla Lejon, f 1964

Ledamot i Qlean Scandinavia sedan 2015. Ledamot Ydreskåp (2011-2012) VD Linköping City Airport AB sedan 2013.

Tidigare: Exportrådet/Business Sweden, Regional Exportrådgivare (1986-1990, 2006-2011), Utrikeshandelschef Östsvenska Handelskammaren (2011-2013), Marketing Communications Manager/Sales Manager Factum Electronics (1996-2006), Företagsrådgivare Swedbank (1990-1992).