Grönt Äpple

För att tillmötesgå våra kunders behov satsar vi mycket på produktutveckling inom många områden. Det gäller både effektivisering inom våra tre affärsområden Qlean Surface, Qlean Construction och Qlean Industry, men vi arbetar även med utveckling av produkter inom framtida affärsområden.

Den huvudsakliga produktutvecklingen sker i samarbete med Linköpings Universitet som kan testa och utvärdera våra produkter på ett opartiskt och professionellt sätt. Produktutvecklingen finansieras dels med egna medel, men forskningsanslag från bla Mistra, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vinnova och ALMI bidrar även.

Vi har även nära samarbete med flera organisationer som specialiserar sig på respektive kundkategori för att produkterna ska bli godkända för användning samt att de ska bli så ekonomiskt effektiva för kunden som möjligt.

Är du intresserad av hur vi på Qlean Scandinavia AB arbetar med produktutveckling? Vänligen kontakta oss!