Qlean Scandinavia AB är ett miljöteknikföretag i världsklass. Vi fokuserar på att lösa miljöproblem med en miljövänlig metod, samtidigt som vi sparar pengar åt våra kunder; både på kort och lång sikt. I ett nära samarbete med kunden skräddarsyr vi lösningar för allt ifrån enstaka objekt till besiktningar och åtgärdsplaner över en flerårig period.

The-water-solution

Vi har utvecklat Qlean-metoden; den mest skonsamma, miljövänliga samt mest ekonomiskt effektiva rengöringsmetoden på marknaden. Vi erbjuder underhållstvätt åt fastighetsbolag, landsting, industri och måleri under varumärket Qlean Surface.

Med Qlean Construction erbjuder vi spetskompetens inom tätning av transformatorgropar samt bla marknadens enda SP-testade plåtraster för förbättrat brandskydd och arbetsmiljö. Vi erbjuder även en unik metod för PCB-sanering av trycksatt oljekabel. Kundgruppen är huvudsakligen kraftbolag samt industri i Sverige och Norge.

Qlean Industry är ett affärsområde i nära samarbete med Linköpings Universitet där vi utvecklar industritvättar för tillverkningsindustrin baserad på Qlean-metoden.

Idag bedriver företaget verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, med utgångspunkt från Linköping.

Petra Hammarstedt, VD