Vattenkraft – rengöring av betongytor med repteknik!
Rengöring av vattenkraftverk förlänger dammarnas livslängd genom att mossa och alger försvinner från betongen. Risken för sprickor vid frostsprängningar minskar. Det innebär också reducerade kostnader för betonglagningar och det ger en säkrare arbetsmiljö.

Därför rengöring:
Förlänger dammarnas hållbarhet.

Varför Qlean Construction:
Miljövänlig och prisvärd rengöringsmetod utan kemikalier som frigör resurser för kundföretaget. Det låga priset är kopplat till att allt görs utan kranbilar och ställningar. Resultatet varar längre eftersom Qlean-metoden innebär att rotsystem och sporer dör.