Som en del av vårt helhetskoncept så kan vi även ansvara för att släckstenen som ligger i trafogroparna tas upp och transporteras bort till deponi. Beroende på hur mycket och hur stora stenarna är så använder vi olika metoder. Enklast är att använda en torrsugbil. Är stenen större så får vi helt enkelt gräva upp den med en minigrävare eller för hand.

stensugning
Inga problem att suga upp släcksten om
den är i lagom storlek!

sugbil
Har man kort om tid på sig så tar vi in alla
resurser som krävs!

stenplockning
Påhittigheten är stor för att göra det tunga
arbetet så lätt som möjligt!

stora-stenar-i-trafogropen
Överraskning! Så här kan det se ut under
den fina släckstenen.
Här fungerar inte sugbil, utan här är det
en minigrävare/handkraft som gäller!

grävskopa

Alla sätt är bra utom de dåliga…