Om transformatorn läckt olja under lång tid och behöver saneras eller bara underhållstvättas, kanske före eller efter tätning, så passar Qlean-metoden mycket bra. Rengöring kan ske med både lågtryck och högtryck beroende på åtkomst och grad av nedsmutsning.

transormatorer