Om transformatorn läckt olja under lång tid och behöver saneras eller bara underhållstvättas, kanske före eller efter tätning passar Qleanmetoden mycket bra. Rengöring kan ske med både lågtryck och högtryck beroende på åtkomst och grad av nedsmutsning.

Metoden prisades med Svenska Kraftnäts Miljöpris 2009. Detta var innan företaget bytte namn från Servicestaden Sverige AB till det mer internationella namnet Qlean Scandinavia AB. Det fina diplomet ser du till höger.

Erfarenhet ger proaktivt och effektivt underhåll

Genom åren har vi förfinat vårt arbetssätt för att erbjuda trygga totallösningar, utan obehagliga överraskningar för dig som kund. För att ställverk, transformatorer, transformatorgropar och kassuner ska fungera perfekt måste de kontrolleras och skötas om. I underhållet kan det lura mängder av miljöfarliga moment och överraskningar. Försummelse och skador kan ge stor och kostsam miljöpåverkan.

Effektiv totallösning för din trygghet

Med mer än 15 år på marknaden är vi proffs på miljövänlig rengöring. Qlean har tillsammans med våra kunder arbetat fram effektiva och miljövänliga metoder för att säkerställa gropars täthet, sanering efter läckage och minimera risken för kostsamma marksaneringar. Vi tar till och med hand om din gamla transformator åt dig om du så önskar.

transormatorer

Qlean hanterar hela arbetet kring transformatorgropen

Vi tar hand om hela arbetet kring transformatorgropen. Vi inte bara rengör och tätar den, vi tar hanterar allt från tömning av släcksten, utför betongarbeten, tätning genom ytbehandling och inte minst montering av marknadens bästa plåtraster helt enligt myndigheternas riktlinjer.

Värt att nämna är även att alla medarbetare på företaget har bland annat ESA-14 Grund och Arbete samt ESA-Tillträde, vilket krävs för att få utföra arbete på ställverksområdena.

Låter detta intressant? Kontakta oss så hjälper vi dig!