Vi får ofta frågan om vi kan göra en “kosmetisk” rengöring av släckstenen. Man vill ha bort den synliga oljan av olika anledningar. Ett av skälen är att minska brandrisken. Vi gör denna tvätt på plats. Stenen tvättas bara av ovanifrån. Det oljehaltiga vattnet pumpas upp och filtreras genom oljebarkfilter. På det viset behöver inte vattnet forslas bort utan kan släppas ut på plats utan risk för någon miljöpåverkan.

Vi rengör bara med hjälp av vårt vatten. Inga kemikalier används.

slacksten_fore_efter