Under våra 15 år på marknaden har vi hunnit rengöra och täta tusentals gropar, både i Sverige och utomlands.

Med vår samlade kunskap kan vi titulera oss som experter. Kunskaperna säkerställer att våra gropar byggs och tas om hand på bästa tänkbara sätt med fokus på miljö, hållbarhet och arbetsmiljö. Läs mer nedan om vårt koncept och vårt tillvägagångssätt.

Vi får ofta frågan om vi kan göra en “kosmetisk” rengöring av släckstenen. Man vill ha bort den synliga oljan av olika anledningar. Ett av skälen är att minska brandrisken. Vi gör denna tvätt på plats.

Qleanmetoden gör rent helt utan kemikalier

Stenen tvättas bara av ovanifrån. Det oljehaltiga vattnet pumpas upp och filtreras genom oljebarkfilter. På det viset behöver inte vattnet skickas på deponi utan kan släppas ut på plats utan risk för någon miljöpåverkan. Vi rengör bara med hjälp av Qleanmetoden.

slacksten_fore_efter
En bild på hur det kan se ut före respektive efter en rengöring av små släckstenar. Skillnaden är verkligen stor.

Modern och miljövänlig riskminimering

För att ställverk, transformatorer, transformatorgropar och kassuner ska fungera perfekt måste de kontrolleras och skötas om. I underhållet kan det lura mängder av miljöfarliga moment och överraskningar. Försummelse och skador kan ge stor och kostsam miljöpåverkan. Vi har tillsammans med våra kunder arbetat fram effektiva och miljövänliga metoder för att säkerställa gropars täthet och minimera risken för kostsamma marksaneringar.

Värt att nämna är också att alla medarbetare på företaget har bland annat ESA-14 Grund och Arbete samt ESA-Tillträde, vilket krävs för att få utföra arbete på ställverksområdena.

En totallösning med täta och brandsäkrade gropar

Vi har i över 15 år arbetat kundnära och långsiktigt med att rengöra och täta transformatorgropar. Genom åren har vi förfinat vårt arbetssätt för att erbjuda en enda sak: En effektiv totallösning som ger en tät och brandsäkrad grop med bästa tänkbara arbetsmiljö.

Qlean sköter all hantering kring transformatorgropen

Vi tar hand om hela arbetet kring transformatorgropen. Vi inte bara rengör och tätar den, vi tar hanterar allt från tömning av släcksten, utför betongarbeten, tätning genom ytbehandling och inte minst montering av marknadens bästa plåtraster helt enligt myndigheternas riktlinjer. Vi tar till och med hand om din gamla transformator åt dig om du så önskar. Håll med om att det låter bra!

Låter detta intressant? Kontakta oss så hjälper vi dig!