Trycksatta oljekablar som inte längre är i bruk, är ofta ett dolt problem. Risken att de grävs av vid byggnation av hus och vägar är stor och kan leda till kostsamma marksaneringar.

Qlean Construction har en väl beprövad och mycket kostnadseffektiv metod för att tömma och rengöra dessa kablar.

Den miljöfarliga oljan som finns inuti kabeln, som även kan innehålla PCB, trycks ut med Qleanmetoden. Det innebär att vi ändförsluter dessa med en speciell typ av smetlödning. Processen upprepas fem gånger för att minimera risken att olja finns kvar i kabeln.

Vi utför även sanering av PCB-smittade kablar. Efter samråd med miljökontoret kan de sanerade kablarna lämnas kvar i marken, utan risk för framtida läckage.

Qleanmetoden gör underverk för dina oljekablar

Vår metod har utvecklats under åren och är en del i Qlean Construction arbete med att på ett miljövänligt och effektivt sätt ta bort oljan ur kablarna. Det finns flera fördelar med att använda den här metoden.

 

  • Det är enkelt och miljövänligt då Qleanmetoden används vid slutreningen.
  • Vår effektiva efterfiltrering gör att endast ca 10% av tvättvattnet skickas till destruktion.
  • Vår unika smetlödningsmetod ger en säker och mer hållbar ändförslutning än andra metoder

Detta görs som en förebyggande åtgärd för att förhindra läckage i marken eller förbereda borttagning av dessa kablar.

Läs mer om vårt sätt att arbeta i Vattenfall Magazine.

Låter detta intressant? Kontakta oss så hjälper vi dig?

IMG_0339_720
Rent och snyggt!