För att se till att volymen är tillräckligt stor i transformatorgroparna för att kunna rymma oljemängden i en transformator vid läckage så erbjuder vi pumpning av oljehaltigt vatten i transformatorgropar.

Vår metod bygger på att pumpa upp det oljeblandade vattnet och separera bort oljan, för att sedan släppa ut vattnet. Vi använder en filterteknik som tar bort emultionerna i vattenfasen.

Vattnet vi släpper ut understiger det tillåtna gränsvärdet 5 ppm.

pumpning-av-trafogropar-1

Vår personal har ESA Entreprenad och är på plats under hela reningsprocessen och kan därigenom ha uppsikt samt åtgärda eventuella stopp för att det hela ska gå rätt till och så fort som möjligt. Vi har kapacitet att pumpa upp till 30 kbm/timme.

I det fall det finns en större mängd olja i gropen kan vi reducera mängden vätska som skickas iväg för destruktion.

I det fall det finns PCB i oljevattnet så kan vi hantera detta med vår specialframtagna utrustning. Samma som vi använder när vi tömmer trycksatta oljkablar som oftast innehåller PCB.
Läs mer om vår tjänst “Miljövänlig sanering av trycksatt oljekabel

pumpning-av-oljegropar-2

Vi erbjuder även att ta fram en underhållsplan för regelbunden tömning av transformatorgroparna.
(Så det blir gjort – I rätt tid och på rätt sätt!)

– Kostnadseffektivt
– Protokoll lämnas för varje grop och efter varje tömning
– Erbjuder även akututryckningar vid behov

När vi ändå är på plats kan vi erbjuda en kostnadsfri besiktning av transformatorgropen.
Läs mer om vår tjänst “Besiktning av transformatorgrop