När det gäller pumpning av trafogropar har vi på Qlean genom våra 15 års erfarenhet byggt upp en stor kompetens när det gäller att hantera groparnas oljiga vatten.

Vår metod är väl utprövad. Vi pumpar först upp det oljeblandade vattnet, sedan separeras oljan bort och vattnet släpps ut. Vi använder en avancerad filterteknik som tar bort emulsionen i vattenfasen. Vattnet vi sedan släpper ut understiger självklart det tillåtna gränsvärdet 5 ppm. Detta gör att vi kan minimera kostnaderna för sugbil och deponi.

Uppdaterade kompetenser och hög säkerhet

Alla medarbetare på företaget har bland annat ESA-14 Grund och Arbete samt ESA-Tillträde, vilket krävs för att få utföra arbete på ställverksområdena. Vi finns på plats under hela reningsprocessen. Därför kan de ha uppsikt samt åtgärda eventuella stopp och se till att arbetet fungerar rätt och går snabbt och säkert. Vi har kapacitet att pumpa upp till 30 kbm per timma.

Skulle det finnas en större mängd olja i gropen kan vi även reducera mängden vätska som skickas iväg för destruktion. Ibland finns det även PCB i oljevattnet. Detta hanterar vi med hjälp av vår specialframtagna utrustning. Det är för övrigt samma utrustning som vi använder när vi tömmer trycksatta oljekablar, som även dessa ofta innehåller PCB.

Läs mer om vår tjänst “Miljövänlig sanering av trycksatt oljekabel

Effektiva och proaktiva underhållsplaner

Vi erbjuder även hjälp med att ta fram en underhållsplan för regelbunden tömning av transformatorgroparna. Då ser vi till att det blir gjort, på rätt sätt och i rätt tid. Detta är kostnadseffektivt och du får ett protokoll för varje grop efter varje tömning. Skulle det behövas gör vi även akututryckningar vid behov.

Ett bra sätt att spara tid är att passa på att göra en kostnadsfri besiktning av transformatorgropen när vi ändå är på plats. Det ger en god insikt om gropens skick.

Läs mer om vår tjänst “Besiktning av transformatorgrop

Låter detta intressant? Kontakta oss så hjälper vi dig!