Qlean Scandinavia AB erbjuder portabla kassuner med enkel montering. Dessa är utvecklade för att täcka behovet i samband med att extra transformatorer behövs ute på ställverken eller i samband med reparationer/renoveringar av befintliga transformatorer.
Kassunen är tillverkad av en oljebeständig presenningsväv och har aluminiumprofiler.

Standardstorlekarna är:
• 2 x 2 x 0,5 m
• 6 x 6 x 0,5 m
• 6 x 8 x 0,5 m
• 8 x 10 x 0,5 m

Dock finns möjlighet att anpassa storleken efter behov.
Montering av kassunen sker direkt på plan mark dvs inga omfattande markarbeten krävs.
Vi erbjuder dels möjligheten att hyra utrustningen, dels som ett rent köp.

Några fördelar:
* Enkel montering
* Inga omfattande markarbeten erfordras
* Flexibelt affärsupplägg

portabelkassun

portabel_kassun_3

portabel_kassun_1