Miljövänlig sanering av trycksatt oljekabel

Vi erbjuder nu en effektiv och miljövänlig metod för att sanera trycksatt oljekabel. Den
miljöfarliga oljan som finns inuti kabeln, som även kan innehålla PCB, trycks ut med
Qleanmetoden. Processen upprepas 5 gånger för att minimera risken för att olja finns
kvar i kabeln.

Några fördelar:
– Enkelt och miljövänlig då Qleanmetoden används vid slutreningen
– Vår effektiva efterfiltrering gör att endast ca 10% av tvättvattnet skickas till destruktion
– Vår unika smetlödningsmetod ger en säker och mer hållbar ändförslutning

Qleanmetoden är en del i Qlean Scandinavias arbete med att på ett miljövänligt och
effektivt sätt ta bort oljan ur kablarna.

Detta görs som en förebyggande åtgärd för att förhindra läckage i marken eller förbereda borttagning av dessa kablar.