Qlean har tillsammans med tillverkaren Meiser vidareutvecklat Stephuit FH, ett multifunktionellt plåtraster/släckskikt med brandsäkerhet och arbetsmiljö i fokus.

”Vi är de enda som har ett plåtraster som är testat med vatten i gropen, det vill säga i verkligt scenario.”

Vi har även tagit fram en ny film som berättar om Stephuit FH och dess fördelar. Den är pedagogisk och förklarar hur ett plåtraster/släckskikt ska fungera.

Tätt, monterat, jordat och klart
Det är viktigt att tänka på att den bärighet och brandsäkerhet som krävs enligt riktlinjer och upphandlingar inte bara kräver professionell hållfasthetsberäkning på upplag och monteringsmaterial. Det monterade rastret måste även vara helt fritt från glipor som medför syrehalt i gropen.

För att garantera funktionen kan rastret inte monteras på plats. Vi jordar även plåtrastret enligt önskemål. Görs detta i samband med montering av själva rastret så blir detta en mycket kostnadseffektiv lösning.

Exakt passform med många fördelar

Varje enskild planka från Qlean är konstruerad och producerad för att passa exakt på sin plats, detta för att undvika att syre kommer ner i gropen. Tester har visat att en ökad syrehalt i gropen försämrar släcktiden vid brand avsevärt.

Justeringar för minskade kostnader

Med vår gedigna erfarenhet av leverans och montering av plåtraster kan vi hjälpa till redan vid ritning av nya gropar. Med enkla justeringar av ritningarna går det ofta att minska kostnaderna både för gjutning och rastermontering. Genom att Qleans experter monterar detta på plats så garanteras en bärighet och brandsäkerhet enligt enligt SVK’s Tekniska Riktlinjer TR09-15 Utgåva Nr. 7.

Värt att nämna är även att alla medarbetare på företaget har bland annat ESA-14 Grund och Arbete samt ESA-Tillträde, vilket krävs för att få utföra arbete på ställverksområdena.

Bara Qlean testar i skarpt läge

Vi är de enda som har ett plåtraster som är testat med vatten i gropen, det vill säga i verkligt scenario. En grop är aldrig tom, är den det så läcker den. Vi har dessutom en låsning mellan varje raster, vilket är viktigt när det finns vatten som snabbt förångas i gropen vid en eventuell brand.

Vi jordar själva våra plåtraster

Eftersom vi på Qlean vill leverera en färdig funktion så jordar vi givetvis även våra raster. Detta förbereds redan i fabrik med handsvetsade jordningsmuttrar på rastrens undersidor innan varmförzinkningen. Muttrarna gör det möjligt att enkelt montera och demontera jordningslinor vid behov, utan att skada materialets varmförzinkning.

Låter detta intressant? kontakta oss för priser och leveranstid så hjälper vi dig!

Plåtraster1
SP Arbetsrapport Brandtest Plåtraster MEISER Stephuit FH (Eng) .PDF

Bergsjö 1
Bergsjö 3
Sandvik-1

Släcksten på galler – en dold arbetsmiljörisk

Ibland kan det löna sig att tänka efter före. Här är bilder på bärlag som bar upp flera ton släcksten. Den greting och bärlag som släckstenen ligger på har en hållbarhet på maximalt 30 år. Vi möter allt oftare problem med gropar där bärlag och släcksten har rasat, vilket kan leda till förödande konsekvenser om någon går på det.

Undvik olyckor med Qlean Scandinavias plåtraster

Att byta ut bärlag, greting och sten mot Qlean Scandinavias plåtraster är ett viktigt steg för att undvika allvarliga arbetsplatsolyckor.

rost 1 rost 2