Kalk- och smutsbeläggningar på isolatorer är inom vissa områden ett stort problem som kan bidra till bland annat sämre funktion. Vid regelbunden rengöring av isolatorer är Qlean-metoden en mycket effektiv metod. Vattnets egenskaper gör att det lätt löser kalk, salt och olja utan användande av kemikalier.

Har beläggningarna suttit länge kan man vid första rengöringen använda citronsyrabaserad lösning för att påskynda upplösningen av mycket tjocka kalklager på glaserade underlag.

Nedan visas bilder på isolatorer före och efter rengöring.