Qlean Scandinavia har fått förtroendet att rusta upp ett antal stationer åt Ellevio under hösten. Då Ellevio (Fortum Eldist.) är vår äldsta och bland de större kunderna vi har så uppskattar vi att vi fortfarande har förtroendet att leverera våra tjänster.

Gå till nyhetslistan