Skonsamt och väl beprövat. Det är grunden för hur vi arbetar. Våra unika metoder är miljövänliga, effektiva och långsiktiga.

Prisvärt och tryggt
Miljöaspekten i all verksamhet är viktigare än någonsin och miljölagarna som ovillkorligen måste följas blir allt fler. Fel och brister måste upptäckas i tid för att man ska kunna hålla obehagliga och svårlösta överraskningar borta. Genom ett samarbete med oss skapas en grundlig trygghet med regelbundna kontroller och besiktningar. Det vi erbjuder är enkelt men verkningsfullt, så att tvingande och kostnadskrävande miljöåtgärder ska kunna undvikas. Vinsten i tid och pengar blir stor.

Modernt och miljövänligt
För att ställverk, transformatorer, trafogropar, kassuner m.m. ska fungera prickfritt krävs att de kontrolleras och sköts. I det traditionella underhållet kan det lura mängder av miljöfarliga moment. Försummelse och skador kan ge stor och kostsam påverkan på miljön.

Vi arbetar på nytt, modernt sätt och gör tömning, besiktning, tvättning, rengöring och tätning av läckande kassuner / trafogropar smidigt och säkert. Det blir både miljövänligt och kostnadseffektivt. Dessutom är det ett utmärkt sätt för att vara säker på att förhållanden och skick är oklanderliga. Tunga ansvar för att allt fungerar som det ska kan lätta.

Qlean Construction är ett affärsområde som i huvudsak arbetar med kraftbolag. Vi har tillsammans med våra kunder arbetat fram nya miljövänliga metoder för att i miljöförebyggande syfte lösa problem i ställverk och mottagningsstationer.

Helhetskoncept gällande tätning och nytt släckskikt

stensugning

Släcksten eller befintligt släcklager tas bort med
den metod som är bäst lämpad för tillfället.

Sandvik-3

Gropen saneras och tätas med olika metoder
beroende på typ av åtgärd som krävs.

Sandvik-2

Nytt godkänt plåtraster monteras som ett alternativ
till vanlig släcksten.

Sandvik-1

Tidigare projekt