Qlean Construction och Qlean Scandinavia AB har under 15 år renoverat mer än 2000 transformatorgropar. Detta har gett oss en mycket hög kunskapsnivå och resulterat i många nöjda kunder.

Våra tjänster och produkter är miljövänliga, effektiva och långsiktiga. Vi gör det rätt från början, med kvalitet och funktion.

Kraftindustrin, som är vår huvudsakliga kundgrupp, ställer enormt höga krav. Inte minst på kvalitet, funktion, miljövänlighet och arbetsmiljösäkerhet. Vi har även arbetat med kärnkraften i många år, vilka ställer de högsta kraven på säkerhet och kvalitet på marknaden.

Kompromisser leder ofta till överraskningar

I vår bransch har varken vi eller våra kunder råd med kompromisser. Det är då de obehagliga överraskningarna brukar dyka upp. Dessa är ofta kostsamma, miljöfarliga och svåra att hantera. Därför arbetar vi målmedvetet med väl fungerande totallösningar, utförda av medarbetare och underleverantörer med rätt kompetens.

Kvalitetssäkrade kompetenser

Alla medarbetare på företaget har bland annat ESA-14 Grund och Arbete samt ESA-Tillträde, vilket krävs för att få utföra arbete på ställverksområdena.

Det är med oss på Qlean du ska prata med

Vill du veta mer om riktiga beräkningar, långsiktiga totallösningar, gällande lagar, bärighet samt marknadens bästa plåtraster? Då ska du kontakta oss, då kan vi tillsammans i lugn och ro diskutera oss fram en effektiv lösning för just dina behov.

Vi testar våra produkter i skarpt läge

Vi är de enda som testat våra plåtraster i skarpt läge, det vill säga i gropar med vatten i. Detta är unikt och mycket viktigt då den brinnande oljan beter sig väldigt annorlunda när den kommer i kontakt med vatten. Dessutom uppfyller våra monterade raster SVK’s Tekniska Riktlinjer TR09-15.

Prisvärt och tryggt

Miljöaspekten i all verksamhet är viktigare än någonsin och miljölagarna som ovillkorligen måste följas blir allt fler. Fel och brister måste upptäckas i tid för att man ska kunna hålla obehagliga och svårlösta överraskningar borta. Genom ett samarbete med oss skapas en grundlig trygghet med regelbundna kontroller och besiktningar. Det vi erbjuder är enkelt men verkningsfullt, så att tvingande och kostnadskrävande miljöåtgärder ska kunna undvikas. Vinsten i tid och pengar blir stor.

Modernt och miljövänligt

För att ställverk, transformatorer, trafogropar och kassuner ska fungera prickfritt krävs att de kontrolleras och sköts. I det traditionella underhållet kan det lura mängder av miljöfarliga moment. Försummelse och skador kan ge stor och kostsam påverkan på miljön.

Vi arbetar på nytt, modernt sätt och gör tömning, besiktning, tvättning, rengöring och tätning av läckande kassuner och trafogropar smidigt och säkert. Det blir både miljövänligt och kostnadseffektivt. Dessutom är det ett utmärkt sätt för att vara säker på att förhållanden och skick är oklanderliga.

Helhetskoncept gällande tätning och nytt släckskikt

Först tas släcksten eller befintligt släcklager tas bort med den metod som är bäst lämpad för tillfället. Oljekontaminerad sten separeras från ren, vilket gör att deponikostnaderna minimeras.

Sandvik-3

Sedan rengörs gropen med Qlean-metoden och ytbehandlas med en elastisk coating. Denna coating håller inte bara olja och vatten kvar i gropen, den säkerställer även att betongen kan andas så den inte vittrar sönder.

Sandvik-1

Efter detta monteras ett plåtraster enligt alla tekniska riktlinjer samt jordas utan påverkan på varmförzinkningen. Slutresultatet är en grop i utmärkt skick.

Låter detta intressant, kontakta oss så hjälper vi dig.

Du har väl inte missat vår nya film som berättar om fördelarna med vårt innovativa plåtraster/släckskikt Stephuit FH?

Tidigare projekt